wmogesprekstraining.nl

Home

 

WMOgesprekstraining.nl traint en coacht werkers die gesprekken aangaan met de burger op zoek naar hun eigen oplossingen. De trainingen  zijn gericht op houding, taal en gespreksstructuur.
Met WMOgesprekstraining.nl richten wij ons zich op Wmo consulenten en andere werkers in Zorg en Welzijn. Gezien de ontwikkeling van sociale wijkteams is de training buitengewoon geschikt voor leden van teams, die afkomstig zijn uit verschillende discplines. Deze kunnen een  gemeenschappelijke taal  ontwikkelen gericht op het aansluiten bij de eigen mogelijkheden van de cliënt.  Naast training is intervisie en (team) coaching in het kader van verdere teamontwikkeling  erg geschikt.
U  maakt kennis met de gespreksvoering gebaseerd op het oplossingsgerichte werken. Deze gesprekken zijn positief van toon, activerend en  gericht op het in beeld brengen van  de eigen mogelijkheden van burgers.
Lees op deze website onze mogelijkheden. Neem contact met ons op voor meer informatie of vragen. info@wmogesprekstraining.nl

Hans Kessens

Gerrit van Bergeijk

 

 
Top | info@wmogesprekstraining.nl